Användning & kontroll av trycksatta anordningar: AFS 2017: 3

 Läs följande infograf för att ta reda på mer om AFS 2017: 3 nya regler för trycksatta anordningar och få exempel på några vanliga trycksatta anordningar.