Enkla medel för att ljudsäkra din arbetsplats

En bullrig arbetsplats kan påverka medarbetarnas produktivitet negativt, öka risken för förhöjt blodtryck etc. För att minska detta kan du montera ljudabsorbenter, placera ut krukväxter etc. Läs mer i infografiken.