Fakta och statistik om ISO 9001

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem. Den används av företag för att minska kostnader, förbättra verksamhetens processer, säkerställa hög kvalitet i alla led och mycket mer. Titta på följande video för att lära dig mer.