Fem sätt att lyckas med crowdfunding

Crowdfunding har blivit ett populärt sätt att generera medel och även marknadsföra dina idéer och projekt. Läs följande infograf för att lära dig mer om crowdfunding och hur de olika plattformarna kan hjälpa dig med din verksamhet eller din idé.