Fem tips och tricks för att spara energi på arbetsplatsen

Att minska energikostnader är alltid relevant för företag och det är även bra för miljön. Läs följande infograf för att lära dig enkla sätt att spara elektricitet och sänka dina elkostnader.