Gör en plan för skåpbilens förvaringsutrymme

För att bygga om din skåpbil och kunna maximera dess utrymme kommer du behöva montera rätt typ av förvaringssystem. Läs nedanstående infograf för att ta reda på hur du kan optimera utrymmet i din skåpbil.