Grundläggande laboratorieutrustning och deras användningsområden

Detta är exempel på vanligt förekommande laboratorieutrustning som ofta går att hitta i ett laboratorium.