HR-konsult – vad är konsultens roll?

En HR-konsult har en viktig roll när det kommer till att utveckla en HR-avdelning. Läs denna infograf för att lära dig mer om arbetsrollen.