Hur du förberederditt företag för kris

För att förbereda din arbetsplats för kris som en brand, bör du installera brandvarnare, ta fram en utrymningsplan, anlita ett företag som kan hjälpa dig med brandsäkerhet etc. Se infografik för mer info.