Olika delar på en espressomaskin

Lär dig mer om de olika delarna som behövs för att göra en god kopp
espresso genom att läsa följande infograf.