Sfi läromedel: Kvalifikationer och innehåll

 Sfi läromedel finns tillgängliga i många olika varianter. Läs denna infograf för att ta reda på mer.