Teknologi fördjupar lärandet

Elever som använder teknologi för att lära sig påverkas på ett positivt sätt. Läs denna infograf för att ta reda på hur fördelaktigt det är med teknologi som hjälper inlärandet.