Vad är factoring?

Factoring är ett alternativ till den traditionella kredithanteringen. Den används av företag för att förbättra kassaflödet och likviditet. Läs följande infograf för mer information.