Vad utgör en modern stad?

Några avgörande faktorer för den moderna och hållbara staden är bra kollektivtrafik och effektiv trafikledning. Läs följande infograf för att få veta mer.