Vanliga förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial som trä, papper, plast och kartong har flera olika användningsområden. Läs infografen för att veta vilka olika material som finns.