Vanliga tecken på att en rotfyllning är nödvändig

En rotfyllning kan behövas i de fall då du drabbats av en stor mängd karies eller en infektion. Titta på följande video för att få veta vilka tecken du ska vara uppmärksam på när du behöver göra en rotfyllning.