Vem är Felix Oppenheim?

Läs följande infograf för att lära dig mer om den världsberömde svenske
fotografen Felix Oppenheim.