Vilka faktorer ska jag överväga när jag vill outsourca finansiella tjänster?

Faktorerna som du ska överväga är relaterade till fakturahantering, redovisning, bokföring, skatter, lönesystemet och att ge goda finansiella råd.