Vin från Portugal: Vad gör dem så speciella?

Läs följande infograf för att ta reda på anledningarna till varför portugisiska viner är så speciella och eftertraktade över hela världen